Your browser (Internet Explorer 6) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.
X

New home for next 3 weeks

 

montenegro1

Well my trip to Tirana became much easier than I expected with the helps of Darko. The guy who was travelling from Sarajevo to Montenegro with his car. A friend of his was also in the car and they were talking each other all the time in local language and they didn’t communicate with me much. So I was watching the beautiful mountains or sleeping most of the time.

3 otob羹s ve 3 羹lke deitirerek yapaca覺m Tirana yolculuu inan覺lmaz zor olacakt覺. Neyseki Karada’l覺 Darko ile tan覺t覺m da beni Saray Bosna’dan Karada’a bedava ve duraks覺z getirdi. Karada’dan Arnavutluk ise 癟ok k覺sa bir mesafeydi ve muhtemelen Tirana’ya direkt otob羹s bulabileceimi d羹羹n羹yordum. Yol boyunca Darko ve k覺z arkada覺 arabada hep kendi dillerinde sohbet ettiler. Bana bir ey soran eden olmay覺nca ben de arkada souktan b羹z羹羹p uyudum. Araban覺n i癟i buz gibiydi. Is覺t覺c覺y覺 a癟ar m覺s覺n da diyemedim Darko’ya zaten otob羹se g繹re yeterince rahatt覺m ve adamdan ekstra bir eyler dilemek istemedim.

montenegro2

When we arrived to Montenegro, Darko dropped me to the bus station. I was expecting to find a direct line from here but no way again. They had a bus which goes to 2 other cities and then Tirana. I was about to deal with another long way trip. But 3 young people appeared next to me and told me that they are also trying to reach Tirana like me. While we were discussing what to do, they told me they are from Turkey :) So we changed the language to Turkish and I offered to share a taxi since we are 4 people. We went out and asked to taxi drivers about the price. First guy said 150 euros and we said no way. After a couple of drivers we found one who accepts to take us to Tirana city center for 80 euros. 20 euros per person sounds like a good deal for us instead of the long trip with a bus. It was a fun ride and for the first time I travelled between countries by taxi :) Here you see the Montenegro border in right picture. Passport control stuff.

Karada’da otob羹s terminalinde b覺rakt覺 beni Darko ve arkada覺. ok teekk羹r ettim ve gara girdim. Gar dediim yer bir evin salonu kadar diyebilirim. 2-3 vezne var. Tirana’ya bilet sordum. Sormamla tekrar ok oldum 癟羹nk羹 buradan bile direkt bir sefer yok Tiranaya. Biri Karada’da biri Arnavutlukta 2 farkl覺 ehire gittikten sonra Tirana’ya gidiyormu otob羹s. Gene uzun bir yolculuk beni bekliyor diye d羹羹n羹rken arkamda 3 gen癟 belirdi. 襤ngilizce olarak konumaya balad覺k. Meer onlar da Tirana’ya gitmeye 癟al覺覺yorlarm覺. Konutuk癟a birbirimizin T羹rk olduunu anlay覺p dili T羹rk癟eye 癟evirdik. Meer gen癟ler Romanya’ya erasmus program覺yla gelmiler ve bu ara s覺rt 癟antalar覺yla Balkanlar覺 geziyorlarm覺. Madem 4 kiiyiz taksi bakal覺m diye teklif ettim. 襤lk sorduumuz taksi 150 euro istedi. Olmaz dedik tabi. Giderken 120′ye d羹t羹 ona da yok dedik. B覺rakt覺 peimizi o da zaten. Yolda bir iki taksiye sorduk ve sonunda 80 euro’ya anlat覺k. Kii ba覺 20 euroya Tirana ehir merkezine ulaacakt覺k. Taksici amcam覺z 襤ngilizce bilmiyordu. Yol boyunca T羹rk癟e konuarak adam覺n kafas覺n覺 iirdik biraz ama uzun s羹reden sonra T羹rklerle iletiim kurmak iyi gelmiti. Sada Karada s覺n覺r kap覺s覺n覺 g繹r羹yorsunuz. B繹ylece ilk kez taksiyle bir 羹lkeden baka bir 羹lkeye ge癟mi oldum.

montenegro3

The first 2 things I recognized in Albania. Some buildings are quite weird. Like an epic fail of architecture like you see at left. Another thing is there is written “shitet” everywhere. I was wondering what the hell is “shitet”. My friend Marcel from the agency told me it means “for sale” in Albanian.

lkeye girite g繹r羹nt羹 癟ok ho deildi. Taa ki ehir merkezine gelene kadar. Yol boyunca g繹zlemlediim 2 ey oldu. Biri mimari a癟覺dan s羹per sa癟ma binalar覺n olmas覺. 襤kincisi de her yerde “shitet” yazmas覺. Arabalardan binalara neden her k繹ede shitet yaz覺yor diye d羹羹n羹rken g繹rd羹m ki shitet “sat覺l覺k” demekmi.

albaniaev

After a long long trip I arrived to my new home for next 3 weeks. It’s called “Propaganda hostel”. Well it’s hostel but I have my own room and bathroom. Free internet, hot water and even laundry service and free breakfast. It’s a really fancy and nice place. It’s located in the most active and stylish zone of the city. There are many bars, cafes and restaurants around my hostel. It’s probably the best district of the city. Albania is an interesting beautiful country with some political and economic problems. They can’t use the resources quite well and they keep importing things instead of making for themselves. Well that’s understandable considering the war they just had in recent history. Big percent of the population is having a difficult life standard and trying to earn basic living standards. There are some protests against politics nowadays because they can agree to disarm chemical weapons of Syria in Albania just because all the other countries refused this and Albania needs money. But people don’t want to have this trash in their country. They say Albania is not a junk yard where you can throw your stuff. And I think they are right on that. People are very nice and kind here and they have similar culture with Turkey in some cases. Tirana is not an extra dangerous place than any other city around the world. You know, shit can happen anywhere and for sure it’s possible here as well but that’s it. %70 percent of population are Muslims and %30 Christian.The Communist regime that took control of Albania after World War II persecuted and suppressed religious observance and institutions and entirely banned religion to the point where Albania was officially declared to be the world’s first atheist state. They shut down all the churches and mosques. Religious freedom has returned to Albania since the regime’s change in 1992.

Uzun bir macera sonunda 癟ok 羹k羹r Tirana’ya vard覺m. Propaganda hostel diye 癟ok ho bir yerde kal覺yorum. Hostel dediime bakmay覺n t覺pk覺 Bosna’daki gibi kendime ait odam ve banyom var. S覺n覺rs覺z internet s覺cak su hatta 癟ama覺r servisi bile bulunuyor. Sabahlar覺 bedava kahvalt覺m da var. ehrin en tarz ve hareketli semtinde kal覺yorum. Bulunduum sokak barlar, kafeler ve restoranlarla dolu bir alan. ehrin en g羹zel semti diyebilirim. Arnavutluk ilgin癟 bir 羹lke. Avrupa’n覺n en g羹zel su rezervlerine ve doal kaynaklar覺na sahip ama gene de su ithal ediyorlar mesela. Politik sorunlar覺 癟ok, yak覺n zamanda bir sava atlatm覺 olmalar覺 asl覺nda biraz zamana ihtiyac覺 olduklar覺n覺 s繹yl羹yor bana. Arnavut dostlarsa 20 senede gelmemiz gereken yerin 癟ok gerisindeyiz diyor. Keza burada 繹nemli bir beyin g繹癟羹 durumu da mevcut. ou insan覺n tek problemi hayatta kalmak. Siz bir park i癟in neler yapt覺n覺z biz en temel hayati ihtiya癟lar i癟in bile bunu yapam覺yoruz diyorlar. u aralar Suriye’de bulunan kimyasal silahlar覺n Arnavutluk’da yok edilmesi g羹ndemdeymi. 襤nsanlar bunun i癟in protestolar yap覺yorlar. H羹k羹metse para i癟in bunu kabul edebilir gibi bir durumda ama 癟ekingen tak覺l覺yor. lkenin %70′i M羹sl羹man iken %30′u Hristiyan. lkeyle ilgili en a覺rt覺c覺 ey ise d羹nyan覺n ilk ateist devleti olmu olmas覺.Enver Hoca d繹neminde b羹t羹n kilise ve camiler kapat覺lm覺 ve Arnavutluk, 1967 y覺l覺nda resmi olarak d羹nyadaki ilk ateist devlet olmu, ancak 1990′lar覺n balar覺nda dini anlamda 繹zg羹rl羹kler tekrar geri gelmi. Enver Hoca asl覺nda bir diktat繹r. Komunist rejimde insanlar覺n her eyine kar覺an, bat覺l覺 gibi giyinmemelerini, bat覺 m羹zii dinlememelerini ve ondan baka hi癟 bir kural覺 tan覺mamalar覺n覺 isteyen bir adamm覺. 襤nsanlar覺n hayat tarz覺na m羹dahele ediyor ve kendi koyduu kurallara tam itaat bekliyormu. (Tayyip level 60?) Dinleri yasaklamas覺n覺n ana nedeni de tanr覺ya deil insanlar bana tapmal覺 diye d羹羹nmesiymi.

13 Kas覺m 2013 Yorum Yap覺lmam覺 Short URL

Leave a comment  

name*

email*

website

Submit comment