Your browser (Internet Explorer 6) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.
X

Some Icons

pizza icons

These two icons I did for new offers of Telepizza. It’s a popular pizzafranchisein Guatemala. First offer is for some special days. They are planning to have special offers on prices in some particular times of the some particular days with ringing a bell. It’s like the ring for the offer days. That’s how they named the campaign. Second icon is for another offer of Telepizza. It’s about best price. That’s why I used a Q type. Q and dot is the symbol of Guatemalan Quetzal (local currency). These icons are developed to symbolize these particular offers though. They are not logos for Telepizza.

Bu iki ikonu Telepizza adl覺 bir pizza restoranlar覺 zinciri i癟in Guatemala’da 癟al覺m覺t覺m. Bu ikonlar Telepizza’n覺n yeni indirimlerini posterlerde bro羹rlerde sembolize edecek k羹癟羹k logocuklar diyebiliriz. 襤lki haftan覺n belirli g羹nleri ve belirli saatlerinde bir 癟an yard覺m覺yla duyurulacak olan 繹zel fiyat anlar覺. 襤kinci ikonsa en iyi fiyat adl覺 bir kampanya. Bunda da Guatemala’n覺n lokal paras覺 olan Quetzales’in k覺salt覺lm覺 sembol羹 olan Q ve noktay覺 kulland覺m. Bu ikonlar sadece bro羹rlerde, men羹de ve posterlerde bu kampanyalar覺 sembolize edecek k羹癟羹k semboller olarak tasarland覺.

work1

I actually started to design them in an Italian restaurant. :) While waiting for the pizzas it’s good to get inspired by that way. :) Real story is, the waiter brought a big paper and some colorful pens for “Mila” the baby of my friends Santi and Karu. She didn’t play with them though. I did :)

Bu ikonlar覺 tasarlamaya bir 襤talyan restoran覺nda pizza beklerken balam覺t覺m. :) 襤in ger癟ei garson masaya “Mila” i癟in dev bir ka覺t serdi ve renkli kalemler koydu. Mila da kim diyenler i癟in hat覺rlatay覺m, Arkadalar覺m Karu ve Santi’nin bebei Mila. Tabi Mila bu kalemlere dokunmad覺 bile. Daha 癟ok benim iime geldi. En az覺ndan bu proje i癟in ie gidince nas覺l bir ey yapaca覺m konusunda art覺k bir fikrim vard覺.

01 calender ENERO

In Leo Burnett Guatemala I also worked in a calendar project that they wanted to win a Cannes with it. The brief is to let people more about art. Give more people to art in people’s lifes. The idea is creating a calendar with different artists per page. All the artists from different countries participate for this calendar and create unique artworks for this calendar. All the art works including a QR code inside. When you scan the art with your phone, it takes you to the special application and the web page of the calendar. This is the page layout I designed for the calendar. Simple and clean. I also came with an another idea to take things to one step further. My idea is to install a huge lamp to our agency ceiling. When people keep scan the QR codes on the calendars they save minutes for the lamp which will be turned on at night. More minutes will let more people to see it on the street. But see what? A giant QR code on the sky! Just like a Batman call. We will call people to art! For sure everybody see this code will want to scan it with their cell phones to see what it is about. And this QR code will eventually take them to our art page to let more people about art. We are trying to find the right kind of lamp for this project nowadays.

Leo Burnett Guatemala’da 癟al覺t覺覺m bir baka proje de bir takvim projesiydi. Cannes yar覺mas覺na kat覺l覺p kazanma hevesi i癟inde olan ajans ben gelmeden 癟ok 繹nce bu projeye balam覺. Ama癟 bu takvimle halk覺n sanat bilgisini artt覺rmak daha 癟ok insan覺 sanat eserleri hakk覺nda bilgi sahibi k覺lmak. Bu y羹zden takvimin her sayfas覺 i癟in d羹nyan覺n farkl覺 bir noktas覺ndaki sanat癟覺larla 癟al覺覺lm覺. Her ay farkl覺 bir sanat癟覺n覺n farkl覺 tarzda bir iiyle kar覺la覺yorsunuz. Takvim hem bas覺l覺 hem de cep telefonu uygulamas覺 olarak geliyor. Bas覺l覺 takvimde yer alan ilerin her biri i癟inde bir QR code bulunduruyor. Cep telefonunuzla bunu tarat覺rsan覺z sizi o eserle ve daha bir 癟ok sanat eseriyle, sanat癟覺yla tan覺t覺ran bir sayfaya y繹nlendiriyor. Burada g繹rd羹羹n羹z takvim i癟in benim 癟al覺t覺覺m tasar覺m. Basit ve sade bir tasar覺mla ilerin 繹n羹ne ge癟memek as覺l hedefti. Asl覺na bakarsan覺z ben baka bir fikirle bu projeyi bir ad覺m daha ileri ta覺m覺 durumday覺m. O da ajans覺n teras覺na dev bir g繹steri lambas覺 monte etmek. Bu lamba takvimdeki QR code’lar覺 ne kadar okutulursa geceleri o kadar dakika a癟覺k kalacak. Peki bu lamban覺n olay覺 ne? Lamba g繹ky羹z羹nde dev bir QR code yans覺t覺yor olacak. T覺pk覺 Batman’in ikonik logosu gibi. Gece d覺arda y羹r羹yen vatandalar g繹ky羹z羹nde beliren bu dev qr codunu okutmak isteyeceklerdir diye d羹羹n羹yorum. Ben isterdim. :) Eer okuturlarsa gidecekleri yer yine bizim sanat sayfam覺z oluyor. Yani takvimin amac覺 daha 癟ok insan覺 sanat sever yapmaksa, sanat覺 yaymaksa bu takvim sahipleriyle kalmamal覺, onlar sokaktaki insanlara bu konuda arac覺l覺k etmeli diye d羹羹nd羹m. Ajans fikre bay覺ld覺. u an dev ve 癟ok g羹癟l羹 bir lamba ar覺yoruz.

qrcalendarlogo

Name of the calendar project “QART” These are the logo designs I did for it.

Takvim projesinin ad覺 “QART” Bunlar da 癟al覺t覺覺m logolar.

nutrition

These logos I did for just a presentation of a Nutricion company. They asked for 2 editions. One for doctors (left) one for mothers (right)

Bir beslenme irketinin yapaca覺 sunum i癟in haz覺rlad覺覺m logolar. Biri doktorlar i癟in (solda), dieri anneler i癟in olan versiyonu (sada)

bantrab

I designed a lot of cards for a bank and ashoppingcenter in El Salvador. Right after them in Guatemala I was designing another one for another bank. This card is a special credit card for the fans of a local Guatemalan football team. Instead of putting the logo of the team on the cards corner, I designed the card just like the logo itself.

El Salvadorda onlarca kart tasarlam覺t覺m. Bunlardan banka i癟in olanlar ve al覺veri merkezi i癟in olanlar vard覺. Guatemala’ya gelince 羹zerinde 癟al覺t覺覺m ilk ilerden biri gene bir kart projesiydi. Bantrab adl覺 Guatemala bankas覺 bir Guatemala futbol tak覺m覺yla anlam覺 ve tak覺m覺n taraftarlar覺 i癟in 繹zel bir kart 癟覺karmak istemi. Kart覺n kenar覺na tak覺m logosu koymak burada asl覺nda bekledikleri en brief eydi ama ben kart覺n kendisini logo gibi tasarlad覺m. Daha holar覺na gitti.

29 Mart 2013 Yorum Yap覺lmam覺 Short URL

Leave a comment  

name*

email*

website

Submit comment