Your browser (Internet Explorer 6) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.
X

10.000 people died in India!

indiafloat

There is a big disaster happening in India. Flooding rain waters killed more than 10.000 people in 2 weeks. Many people are lost and still missing. Politicians doing nothing but stupid talks and it’s so annoying.Luckilyall my Indian friends are safe and I wish the best for the all India. Stay strong and keep in faith. Love you India!

Hindistan’da muson yamurlar覺yla ilgili bir ka癟 an覺m覺 konumalar覺mda hep anlatm覺覺md覺r. 襤te o ayn覺 muson yamuru bu y覺l yaratt覺覺 sellerle 2 haftada tam 10.000 kiiyi 繹ld羹rd羹. Binlerce insan kay覺p ve bulunam覺yor. Politikac覺lar anlams覺z ve bencil konumalar覺na devam ediyor ve elden bir ey gelmiyor. Halk kendi kendini kurtarmaya 癟al覺覺yor. Elim kolum bal覺 buradan bu olaylar覺 izleyip bir ey yapamamak da son derece can s覺k覺c覺. Yak覺n arkadalar覺m覺n tamam覺 g羹vende ve iyiler. Hepsi yaananlardan dolay覺 羹zg羹n ve politikac覺lara kar覺 繹fkeli. Konumalar覺mda aka yollu da olsa Hintlilerin 繹l羹ms羹z olduklar覺ndan da bahsederdim. 襤te imdi onu kan覺tlaman覺n vakti Hindistan…

Be Local

k覺l覺k k覺yafet

To me, being local person where ever I go was always one of the core ideas of the project. I eat from local restaurants, I work with local people, I go where locals go and do what they do. Sometimes if I had enough money I was buying local clothes as well. When you have a short span of time to understand culture and create projects you have to adapt things very quickly.Especiallyin advertising business. I did everything I can to make this happen. I stop carrying mp3 player as well. As a huge music fan I did it on purpose. I wanted to listen people instead of mp3 files. I wanted to adapt to language, and see what kind of people talking about what kind of stuff in each country. What African kids talk about? What are the popular wordsBrazilianteenagers using? These kind of questions are really important when you have to sell some things by advertising in each country. Let’s take a look at world fashion by Designer on the road :) From top left to right here is a list of the traditional clothes I have bought and used on the road: India, China, Sri Lanka, United Arab Emirates, Colombia, Guatemala and El Salvador.

Lokal olmak, her anlam覺yla oran覺n insan覺na b羹r羹nmek benim i癟in bu projenin 繹nemli bir par癟as覺yd覺. K覺sa zamanda insanlarla kaynamak, k羹lt羹re adapte olmak i癟in hep lokal bir yaam s羹rme taraftar覺 oldum. Amerikan fast food zincirleri ya da bat覺l覺 l羹ks restoranlar yerine hep lokal restoranlarda yedim, pop羹ler olmu halk yerlerinde gezdim, insanlar ne yap覺yorsa onlar覺 yapt覺m. yle ki yola 癟覺karken bir mp3 癟alar bile almad覺m yan覺ma. Bir m羹zik sevdal覺s覺 olarak bunu bilerek yapt覺m. M羹zikler yerine oralar覺n seslerini, insanlar覺n覺 ve dilini dinlemek istedim. Bazen s覺k覺lsam da istemesemde… Reklam yap覺p insanlara 羹r羹n satmak i癟in insanlar覺n ne konutuunu 羹lkedeki trendleri ya aral覺klar覺na g繹re pop羹ler olan kelimeleri g繹zlemlemek bu projede m羹zik dinlemekten daha 繹nemliydi pek tabi. Yaln覺z m羹zik dinlemek de gerekiyordu tabi t羹m montajlanacak o videolar i癟in. Bu lokal olma 癟al覺mas覺 bazen bu k覺yafet deiikliklerine kadar vard覺. Maddi g羹c羹m yettiince baz覺 羹lkelerde lokal k覺yafetler de edindim. Hatta oran覺n halk覺 giymeyi b覺rakm覺 olsa bile :) 襤te sol 羹stten sa alta doru bu liste: Hindistan, in, Sri Lanka, Birleik Arap Emirlikleri, Kolombiya, Guatemala, El Salvador.

 

What India thinks about Designer on the road?

There are many good things about designer on the road project for me, seeing different countries, cultures, eating different foods, learning many things, working in different companies, agencies, working for interesting brands and all. But if you ask me, best thing about designer on the road project is definitely meeting with these awesome people around the world.

Designer on the road projesinin benim i癟in bir 癟ok g羹zel yan覺 var. Farkl覺 羹lkeler ve k羹lt羹rler tan覺mak, deiik yemekler tatmak, tonla bilgi edinmek, deiik ajanslar ve tasar覺m ofislerinde 癟al覺mak, ilgin癟 markalar i癟in i 羹retmek, farkl覺 disiplinleri denemek ve bunun gibi y羹zlercesi daha… Ama en iyisi nedir derseniz, d羹nyan覺n 癟eitli yerlerinden s羹per insanlar tan覺mak derim. Iste onlardan baz覺lar覺.

Being Sudhir Sharma

Sudhir Sharma is one of the most famous and well known designers in India. You can see many things in streets of India which are designed by him from buildings to brands. He was the first person I told about this designer on the road project. It was an usual office day in Istanbul and I just wrote about this idea in one of my e-mails. He replied with awesome feedbacks and superb ideas. Even I didnt believe in this project before talking with him. We met before in Istanbul but our times in Pune was absolutely mind blowing. I learned many things from him. Not about only design but also about being a good designer and human being. He is just unbelieveable good. I cant imagine a person who hates Sudhir. He is always a great boss and a great friend. Usually people respect their bosses just because of they are the boss. But in Indi everybody love and respect him. Everyone has very good stories with him about how good he is. I just dont know how he can keep this all the time. Because its a known fact that some people use your good behaviours for bad. And it can be risky for a boss to be very friendly with all the team. But in such a relax environment somehow all team members works on projects with maximum power. He is a man with completly 0 ego. When I told this to him, he said me that; there can not be a good designer with ego issues. Every designer should kill it. It is true. Otherwise you create something and love it. You dont let people to chance it or give you ideas to make it better? Why? Let it be better. Only that way we can be better designers. I also recognized that Indian people are generally have no ego issues. I think it is because of how they grow. This is a usual disipline in India. They touch mother in laws foot for showing respect. They touch the floor while entering a temple to show that they come with no ego and I think it reflects to daily life. If you just put indian traffic to Turkey, population will fall because of people kill each other in 2 days. Sudhir sometimes accepts clients or projects with no money but he never accepts projects with short deadlines even it promises huge amount of money. At once he said me that after rejecting a project: It is possible to finish the project in that deadline, but it means my people will work till nights and feel stressfull. I dont want this. Never. Good design never comes in rush It was very interesting to hear this from a boss. I really admire him in many different cases. Thank you Sudhir for inspiring me about everything. Hope to meet you again.

Sudhir Sharma Hindistan’覺n en 繹nemli tasar覺mc覺lar覺ndan biri. Hindistan sokaklar覺nda gezerken onun taraf覺ndan tasarlanm覺 binalalardan marka kimliklerine kadar bir ton ey g繹rmek m羹mk羹n. Designer on the road projesini ilk anlatt覺覺m kii oydu. Her ey Istanbul’da s覺radan bir ofis g羹n羹nde Sudhir’e att覺覺m bir e-posta ile balad覺. Ertesi g羹n Sudhir’den gelen e-posta s羹per ek fikirler ve tavsiyelerle dolu cesaretlendirici bir g羹癟 oldu benim i癟in. A癟覺kcas覺 onunla konumadan 繹nce bu proje bana bile 癟ocuk癟a bir hayal gibi geliyordu. Daha 繹nce Istanbul’da tan覺m覺t覺k ama Pune’de ge癟irdiimiz g羹nler bana 癟ok ey 繹retti. Sadece tasar覺m deil ayn覺 zamanda iyi bir tasar覺mc覺 ve insan olmakla ilgili de. Sudhir’i sevmeyen biri olabilir mi hayal edemiyorum. Bu adam inan覺lmaz iyi, hem bir patron hem de bir arkada olarak. Insanlar覺n genelde patronlar覺na patron olduklar覺 i癟in sayg覺 g繹sterdikleri bir d羹nyada herkes ve her 癟al覺an ona b羹y羹k sayg覺 duyuyor. Insanlar genelde bu t羹r eyleri suistimal etmek konusunda 癟ok baar覺l覺d覺rlar ama kimsenin b繹yle bir ey yapt覺覺n覺 da g繹rmedim. O tamamen egosuz bir insan. Bunu ona anlatt覺覺m zaman bana egosu olan insandan iyi tasar覺mc覺 olmaz dedi. C羹nk羹 bir ey yapars覺n覺z ve ona kimsenin dokunmas覺na izin vermez hatalar覺n覺 kabullenmez ve iin gelimesini 繹nlersiniz. Bu 癟ok doru. Asl覺nda genel olarak hintli insanlar覺n yetitirilmesinden kaynakl覺 olarak bat覺l覺 insanlardan daha egosuz olduklar覺n覺 kefettim. Sayg覺 g繹stergesi olarak kay覺nvalidenin aya覺na dokunmak, her tap覺nag覺n giriinde i癟eri girmeden 繹nce yere dokunmak gibi ben egomu silerek kar覺na geldim anlam覺na gelen gelenekleri var. Bu g羹nl羹k yaama da yans覺yor. Sadece Hindistan’daki trafii T羹rkiye’ye getirseniz 2 g羹nde herkes birbirini 繹ld羹r羹r mesela. Sudhir bazen paras覺z projeleri bile kabul ederken tonla para kazand覺rabilecek ama inand覺r覺c覺 olmayan teslim tarihli projeleri hemen reddediyor. Bir projeyi geri 癟evirdikten hemen sonra bana bununla ilgili 繹yle demiti: “Projeyi o tarihe yetitirmek asl覺nda m羹mk羹n ama bu, ajans覺n ge癟 saatlere kadar 癟al覺mas覺, 癟al覺anlar覺m覺n stres alt覺nda olmas覺 demek. Ben bunu hi癟 bir zaman istemiyorum. Iyi tasar覺m yetitirilme durumunda olamaz.” Bir patrondan b繹yle s繹zler duymak beni etkilemiti a癟覺kcas覺. T羹m bunlar d覺覺nda ondan her konuda ilham ald覺m. Teekk羹rler Sudhir. T羹m 繹gretilerin ve her ey i癟in. Tekrar g繹r羹mek 羹zere.

Real estate communications


We are about to enter a real estate project. For this, Sudhir asked me to make a video about real estate communications. So we jumped to bike with Manish and recorded all real estate ads around the city. This is the video for presentation.

Yeni bir emlak projesi i癟in yeni bir sunum haz覺rlamam覺z gerekti. Manish ile motora atlay覺p ehirde bir tur att覺k ve g繹rd羹羹m羹z t羹m emlak reklamlar覺n覺 kaydettik. Sunum i癟in de bu ekil bir video haline getirdik.

Last 2 days in Pune

After the mexican night Swapnil was too tired of calculating the bill.

Meksika gecesinden sonra gelen hesap kafalar覺 kar覺t覺rd覺.

Our last dinner, maybe the best one. Thanks Indi!

Son akam yemeimiz belki de en iyisiydi. Teekk羹rler Indi!

Indi design members bought a special gift for me and Anette. Ganesha statue! I love it. I already have many gifts and I have no idea how I will carry all hese stuff on my road.

Indi 癟al覺anlar覺 bana ve Anette’e hediye alm覺lar. Ganesha biblosu! Helal. Yaln覺z bu hediyelerin birikmesiyle ben bunlar覺 nas覺l ta覺yaca覺m覺 d羹羹nmeye balad覺m ciddi ekilde.

One on the right is mine, left is Anette’s gift.

Sadaki benim, soldaki Anette’in hediyesi.

We have taken billions of souvenir photos all together. :)

Zilyonlarca hat覺ra fotoraf覺 癟ekindik.

Some samples of these photos :)

O fotoraflardan baz覺lar覺.

Some samples of these photos :)

O fotoraflardan baz覺lar覺.

Last meeting for our showroom projects.

Showroom projemiz 羹zerine yap覺lan son toplant覺.

My lovely friend Swapnil did it again and draw me a awesome t-shirt! Anette, me, Swapnil, Shriya and holy cow! All in the same t-shirt looking and saying their signature words behind of a Yeni Rak覺 bottle. I am already wearing it while I am writing these words.

Super aradas覺m Swapnil gene designer on the road d繹vmesinden sonra benim i癟in bir de t-shirt tasarlam覺. Swapnil, Shriya, ben, Anette ve y羹ce inek! Hepsi ayn覺 t-shirt’de bir Yeni Rak覺 iesinin ard覺ndan favori s繹zlerini s繹yl羹yorlar.

My 17 design laws for designers brochure came to Indi from print centre on my last day. I did it for Sudhir Sharma to give people on his trips and presentations. The front side includes these 17 rules and at the back there is a poster covering all Indi members with their own words about why they love Indi design.

Son g羹n burada tasarlad覺覺m, tasar覺mc覺lar i癟in 17 tasar覺m kural覺 bro羹r羹m matbaadan geldi. Sudhir Sharma bunu gittii sunumlarda ya da seyahatlerde insanlara hediye edecek. Basit bir kartvizit vermekten 癟ok daha elenceli olaca覺 kesin.

This is how it looks when you open it.

A癟覺nca b繹yle g繹r羹n羹yor.

Deadly house party at Manish’s

Manish invited us to his house for a innocent house party. It was ok at the beginning.

Manish bizi evinde k羹癟羹k, masum bir parti i癟in davet etti. Her ey g羹zel balad覺.

Then some more friends joined us. We decided to go out to have some shots in some bars.

Sonra bir ka癟 arkada daha bize kat覺ld覺. Gece yar覺s覺 evden 癟覺k覺p birka癟 bar gezdik.

Indian Michelle Rodriguez is my new friend. Her name is Indu. Means: Moon

Michelle Rodriquez’in Hintli versiyonuyla arkada oldum. Ad覺 da Indu. Ay demekmi.

After some time these guys asked me that: Did I saw a place named Mahabaleshwar or not… I answered: No and they said, let’s go then. I said ok. But actually I had no idea about what this place is and how long time we need to go there. Then I learned that it’s 3 hours distance by car. :) And the place is a hill with a beautiful view.

Bir s羹re sonra bu arkadalar bana Mahabaleshwar diye bir yeri g繹r羹p g繹rmediimi sordu. Ben de g繹rmedim dedim. Gidelim o zaman dediler. Ben de hay hay dedim. Ama gideceimiz yer ne kadar uzak ya da nas覺l bir yer diye sormak hi癟 akl覺ma gelmedi. Burada iyice sald覺m kendimi, kim ne derse tamam diyorum. :) Ogrendim ki mekan ehirden 3 saat uzakl覺ktaym覺 ve super manzaras覺 olan bir tepeymi.

I thought I made a mistake with saying yes to their offer because we were traveling in a very bad road with full of curves. I was in a small car with 3 drunk indian and one drunk Finnish girl. Plus to all of these, monsoon rains were with us and fog made us blind. Actually I was very close to death. Right side of the road was cliff all the time and no barrier for safety. I recorded a one last video with my camera to say I love you to my family and friends.

Bir s羹re sonra tekliflerine ok diyerek 癟ok b羹y羹k bir hata yapt覺覺m覺n fark覺na vard覺m. Zil zurna sarho 3 Hintli ve 1 Finli ile k羹癟羹k bir araban覺n i癟inde sa taraf覺 devaml覺 bariyersiz u癟urum olan bozuk bir yolda ilerliyorduk. T羹m bunlar覺n 羹zerine muson yamurlar覺n覺 ve yar覺 yolda bast覺ran sisi de eklerseniz 繹l羹me baya覺 yak覺nd覺m asl覺nda. Kameray覺 癟覺kar覺p Ailem ve sevdiklerim i癟in son bir veda videosu bile 癟ektim.

When we arrived we were deadly tired because of the travel and all the drinks. We found a cheap hotel to have some sleep. At least for some hours. Then we found this place. :)

Vard覺覺m覺zda hepimiz birer y羹r羹yen 繹l羹yd羹k. Birazc覺k uyuyabilmek i癟in bir otel bulduk. En az覺ndan bir ka癟 saat uyku bizi adam edebilirdi. Etti de. Burada uyuduk. Duvardaki delikten aya覺m 羹羹d羹.

When we woke up, we go out and it was still raining, god damn monsoon rains never ending here. I bought an umbrealla and started dancing in the rain.

D覺ar覺 癟覺kt覺覺m覺zda hala yamur ya覺yordu. Kahrolas覺 muson yamurlar覺 burada hi癟 dinmiyor. Yeni bir emsiye ald覺m ve yamurda dans etmeye balad覺m.

We eat something and started to discover places around.

Bir eyler yedikten sonra keif gezisine 癟覺kt覺k.

There is no road in some places. So it’s impossible to drive a low rider here. After some offroad with our small car, we reached a place where you can see a beautiful view.

Baz覺 yerlerde yol yok. Hindistan’da yere yak覺n araba kullanmak imkans覺z. Biraz offroad yapt覺ktan sonra muhteem manzaral覺 bir tepeye ulat覺k.

Relations between an Indian god and a Finnish girl are quite interesting. :)

Hintli bir tanr覺 ile Finli bir k覺z aras覺ndaki ilgin癟 iliki.

We shoot many photos near the cliff.

U癟urumun kenar覺nda bi ton fotoraf 癟ekindik.

Then we wanted to throw Manish down. :)

Manish’i aa覺 atmay覺 denedik.

I teached Turkish folk dance to the guys near the cliff.

Cocuklara halay 癟ekmeyi 繹grettim.

Next day evening I reached back to home. I entered to home and jumped to bed. I was already sleeping while I am mid air. :)

Ertesi g羹n羹n akam覺 eve d繹nd羹羹mde O kadar yorgundum ki yataa kendimi att覺m ve d羹erken havada uykuya dald覺m.

 

We work hard & party harder

Me, Annette, Manish from office and his house mate Sachin, we met and went to place where we can try diffrent kinds of beers and have a dinner.

Ben, Anette, Manish ve Manish’in ev arkada覺 Sachin buluup hem g羹zel yemeklerle beslenebileceimiz hem de ilgin癟 ilgin癟 biralar覺 test edebileceimiz bir yere gittik.

Doolali, Corianthans club was the name of the place. At the beginning everything was quite normal. We had a beer made of bajra, which is a kind of wheat. Then we had some banana beers.

Mekan覺n ad覺 club Doolali, Corianthans. Balang覺癟ta her ey normaldi. Bajra ad覺nda bir bitkiden yap覺lm覺 bir bira ile balad覺k. Sonra muz biras覺na ge癟i yapt覺k.

After that we tried some more fresh apple beers. And we saw where and how all these beers are made.

Muzdan sonra elma aromal覺 biralar geldi. Daha sonra kafam覺z g羹zel bu biralar覺n nas覺l yap覺ld覺覺na ahit olduk.

Manish was the first one who started to fly around.

Ilk havalanan Manish oldu.

To catch him on air, we required more fuel :) These guys helped us. I think I need some raki instead of all these beers.

Onu yakalamak i癟in ek yak覺ta ihtiyac覺m覺z vard覺. Bu 癟ocuklar bize yard覺m ettiler. Asl覺nda bunca bira yerine 2 duble raki icebilsem daha rahat olurdu :)

End of the day. Smiling faces. Success.

G羹n羹n sonu. Mutlu suratlar.

Dinner @ Sayaji

Our amazing boss Sudhir took all office to dinner at a very nice place. Live music, Swimming pool, fresh air, unlimited alcohol and endless coctails…

Muhteem patronumuz Sudhir bizi gene harika bir yerde yemee g繹t羹rd羹. Canl覺 m羹zik, havuz, temiz hava, limitsiz alkol ve sonu gelmeyen kokteyller…

Everybody was quite dizy at the end of the night.

Gecenin sonunda sarho olmam覺 Indi 癟al覺an覺 yoktu.

Turks gone :(

Turks left the house. :( They went back to Turkey. And I cried in the corner of living room. I will miss them a lot, all the jokes, fun things we did. Hope to see them back in Turkey one day. Don’t forget me friends, be safe and keep doing crazy things. I love you.

T羹rklerin gidisi evde h羹z羹nl羹 anlara yol a癟t覺. Salonun k繹esinde sinip alarken onlara ne kadar al覺t覺覺m覺 ve kaynat覺覺m覺n fark覺na vard覺m. Niye gittiniz dostlar? B覺rakt覺n覺z beni bi ba覺ma dondurmayla. T羹rkiye’de g繹r羹mek dileiyle. Sizi seviyorum.