Your browser (Internet Explorer 6) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.
X

Archive for Mayıs, 2012

Do it now in Saito

This is Saito College. One of the leader art&design schools of KL and my presentation “Do it now not later” starting again. Here we go!

Burası Saito koleji. Kuala Lumpur’un önde gelen sanat ve tasarım okullarından biri. Sunumum “Sonra değil şimdi yap” başlamak üzere.

Some students came a little late but couldn’t find a place to sit. However they never leave and watch till end with full focus. Some other students couldn’t even enter the class and try to watch from the stairs, outside.

Sınıfa sığamayan öğrencilerin bir kısmı sunumu dışardaki merdivenlerden izledi. Helal olsun.

Why to make it serious? People having fun and learning much more this way.

Sunumu şakalarla dolu yapmak çok harika oldu. Herkes hem öğreniyor hem eğleniyor.

Best question award went to ” What you gonna do if the end of the world happens?” Craziest question ever asked.

En iyi soru ödülünü kazanan öğrencinin sorusu: “Dünyanın sonu gelirse ne yapacaksın?” Şimdiye kadar sorulan en acayip soru.

After presentation. All talented young designers.

Sunum sonrası genç tasarımcılarla.

School of rock.

Rock okulu yeminle.

Dasein Art Academy

I wanted to show you an art and design school of Malaysia and here I am in the corridors of Dasein art academy.

Malezya’da bir sanat okulunun ortamını sizlerle paylaşmak istedim. Burası Dasein sanat akedemisi. Umarım seversiniz.

Printing studio. Looking similar to my schools. But they have more paints everywhere. :) I used to find all colors with cmyk…

Baskı atölyesi aslında bizim okuldakinden pek farklı değil. Sadece etrafta daha çok boya daha çok renk var. Biz her şeyi cmyk’dan karıştırarak yapardık. Yararı da olmuştur aslında.

Scenes from sculpturing studio.

Heykel atölyesinden manzaralar.

Scenes from art studios.

Çizim atölyelerinden sahneler.

I miss the smell of real paint. What a nice place to be in. Smell the paint and be lost in the colors.

Boya kokusunu özlemişim. Kocaman tuvaller boyamak istiyorum. Dev resimler yapasım var.

Create yourself.

Kendini bulmak değil, kendini yaratmak.

3D Animation studio.

3 boyutlu dünyaların atölyesi burası.

Dasein. Lovely place to study. I miss my university days. Students here are very talented and kind. I loved them all. Works are amazing teachers are super kind and supportive.

Dasein’de gezerken resmen tekrar okuyasım geldi. Burada öğretmenler çok şeker, destekçi ve yardımsever, öğrenciler pek yetenekli ve sevecen. İşler desen gayet yaratıcı.

Typographic pillows.

Tipografik yastıklar.

This was a exhibiton made by 10 students. All items in the exhibition made by used things or recycled materials. Like giving them a second life.  You can also buy them. However almost all of them was already sold. I wrote and left my comment with one of my postcards.

Son fotoğraflarda gördükleriniz aslında 10 öğrenci tarafından hazırlanmış bir sergi. Sergideki tüm ürünler geri dönüştürülmüş ya da kullanılmış malzemelerden üretilmiş. Bir nevi çöpe gidecek şeylere ikinci bir hayat verme projesi. Ayrıca tüm bunları satın almanız da mümkün. Sergideki her şey satılık. Lakin her bişey çoktan satılmış. Gezinin sonunda yorumlarımı bir kartpostalıma yazıp imzaladım.

Do it now not later in Dasein

This is Dasein. I am here to perform my presentation “Do it now not later” for the 4th time. Here we go!

Burası Dasein sanat okulu ve 4. kez sunumumu gerçekleştirmek için öğrencilerle buluşuyorum.

Students enjoying in my sharing session.

Öğrenciler sunumu keyifle izliyor.

A very important question that everybody should answer.

Herkesin kendine sorması gereken kritik bir soru.

After sharing session all together with students.

Sunum sonrası öğrencilerle.

After every presentation I give a special gift for the best question. This girl got the gift this time. Her question was “would you try to do same thing if you were a girl?” By the way school also gave me a gift. Raffles college did this too. How lovely.

Her sunum sonrası en iyi soruyu soran öğrenciye özel hediyeler veriyorum. Bu seferki “Kız olsan aynı şeyi yapmaya kalkar mıydın?” sorusuyla bu Çinli kıza gitti. Bu arada okul da bana bir hediye verdi. Aynı şeyi Raffles koleji de yapmıştı. Ne şahane. Yalnız bunları neremde taşıyacağım bilmiyorum.

Do it now not later posters. Left is the one I did right one is the made by Jared who is a marketing manager in the school :) One student asked me to sign his mobile phone I didn’t say no. :)

Soldaki benim yaptığım etkinlik afişi. Ben bunu yapmadan önce okulun pazarlama menajeri benim için bir poster yapmış. O da sağdaki. :) Sunumdan sonra bir öğrenci cep telefonunun arkasına imza atmamı istedi, kırmadım. :)

The One Academy

Welcome to One Academy. I am here to perform my presentation “Do it now not later” As I enter the school I see many awards and my posters on walls. The One Academy is the most famous and well known art & design school of Kuala Lumpur.

The One Academy’e hoş geldiniz. “Sonra değil şimdi yap” adlı sunumum için buradayım. İçeri girdiğim gibi okulun aldığı ödülleri ve duvarlarda benim posterlerimi görüyorum. Bu okul buranın Mimar Sinan Üniversitesi diyebiliriz. En eski ve bilindiklerden.

Starting up my presentation.

Sunumu patlatalım.

Scenes from the presentation.

Sunumdan kareler.

A student asked for my finger print on my card and I did it. :)

Parmak izimi kartıma basıp vermemi isteyen bir öğrenciye gereğini yaptım.

After presentation with students.

Sunum sonrası öğrencilerle.

After presentation with students.

 Sunum sonrası öğrencilerle.

Extra questions here. :)

Soru sorma bölümünden sonra bile sorular soruldu.

Signing my cards for students with my special note to them.

Öğrencilere özel notlarla birlikte kartlarını imzalarken.

Game&Art festival 2012 KL

Designers desk in Game and Art festival 2012 you see on left pictures. At right you see designer toys from Dweey. Dweey is a brand created by Luk Chee Chew from Fusionwave, 2005. The brand started from a little cartoon character and slowly turns into a designer vinyl toy brand under Toy Minister. To know more about Dweey :http://www.dweey.com/

Solda etkinlik boyunca tasarımcıların yer aldığı masayı görüyorsunuz. Sağda tasarımcı oyuncakları yer alıyor. Bu oyuncaklar Dweey tarafından üretilen şirin mi şirin figürler. Daha fazla bilgi için: http://www.dweey.com/

Dota 2  tournament was one of the most important parts of the festival. Many many players had wars during 3 days here. T-shirts you see on right painted by famous artist Pocotee.

3 gün süren festival boyunca oyuncular Dota 2 turnuvasında büyük ödül için zirveye oynadılar.

Scenes from Dota 2 tournament.

Dota 2 turnuvasından görüntüler.

It was interesting to hear players screams or shouts sometimes.

Oyuncuların arada bağırıp çağırması eğlenceli bir ortam yaratıyordu.

Here is Lisa next to me. She is an awesome talented artist. Her art is more about fashion and female models. I like her unique style. She is also teaching art in some universities of Kuala Lumpur. More info about her: http://www.liselle.com.my/

Lisa lokal ve çok yetenekli bir sanatçı. İşleri feminen, kadın dünyası ve moda üzerine. Bazı üniversitelerde derslere de giriyor. Daha fazla bilgi için sitesi şudur: http://www.liselle.com.my/

Hand made designer on the road notebook. I will give this to a lucky student in my next presentation who ever asks the best question. Let’s see.

Bir sonraki sunumumda en süper soruyu soran şanslı bir öğrenci el yapımı bu designer on the road defterinin sahibi olacak. Hadi bakalım.

Abs Lee. A fashion designer from KL who wants to learn more about my world trip and how to chase after dreams :) We talked more than 1 hour about design, dreams, clients, cultures and everything.

Abs Lee bir moda tasarımcısı. Organizasyona sırf beni görmek için gelmiş. 1 saat kadar sohbet ettik kendisiyle.

Dota 2 awards and gifts you see on left. At upper right you see my postcards. And bottom right Pocotee painting a t-shirt. Here is her facebook fan page: https://www.facebook.com/Pocotee

Solda Dota 2 ödüllerini görüyorsunuz. Sağ üstte benim kartpostallar sağ altta ise Pocotee gene t-shirt üzerine akrilik çalışıyor.

Do it now not later

KL tower

After my presentation in In-House multimedia College we came to KL Tower area. There is a garden full of traditional Malaysian houses, nice to see these good looking houses.

In House Multimedya Kolejinde yaptığım sunumdan sonra Kuala Lumpur kulesini ziyaret ettik. Kulenin altında eski Malezya evlerini sergiledikleri bir bahçe de var.

Shooting in progress.

Çekimlere devam.

Of course I visited the top floor.

Buraya kadar gelip tepeye çıkmadan, Kuala Lumpur’a yukarıdan bakmadan olmaz.

It’s nice to see the city 360 degree from this tower. Ecpecially Petronas looking amazing.

Şehri buradan 360 derece izlemek mümkün, manzara şahane.

I wanted to make a bungee jumping here because I saw a platform for that but they said it’s available only some specific dates and only for professional people.

Bungee jumping yapmak istedim olmaz dediler. (cidden) Belirli sezonlar sadece profeosyoneller tarafından yapılıyormuş.

KL tower is the 7th tallest tower of the world. The lift takes only 54 seconds going up to the observation deck and takes 52 seconds to come down.

Dünyanın en uzun 7. kulesi. Asansör yukarı 54 saniyede çıkıyor. 52 saniyede inmesi ise ilginç bir detay.

I am Nicholas Cage again :)

Kore’den sonra Malezya’da da Nicholas Cage olmayı başardım.

There is also a small zoo around the tower. Here you see two headed turtle and love making monkeys.

Kulenin hemen altında bir de ufak hayvanat bahçesi var. 2 kafalı kaplumbağa, sevişken maymunlar ve çok daha fazlası içeride görülebilir.

Angry birds, white one bit me. Not the monkey, bird.

Bir nevi Angry birds. Beyaz olan çok pis ısırdı. maymun değil kuş.

In-House multimedia

This is In-House multimedia College. Second address for my presentation “Do it now not later.”

In-House multimedya koleji. Sonra değil şimdi yap sunumum için ikinci adres.

I don’t have the mac converter for the projector. They didn’t have it too. So they gave me a pc to make my presentation. Here I was trying to set things.

Projektör için mac çeviricim yok. İlginç ki okulunda yokmuş. Bana bir pc verip sunumu onda yapmamı istediler. Ayarlamak biraz zor oldu ama bir şekilde sunumu yaptım.

After presentation. Signing my cards for the students. :)

Sunum sonrası öğrencilere kartlarımı imzaladım.

Student names in my hand again

Eller gene doldu.

A super day together with In-House Multimedia students.

Öğrencilerle birlikte süper bir gün.

Raffles college

23.05.12 I am in Raffles college to talk with design students here. “Do it now, not later”

23.05.12 Raffles kolejinde tasarım öğrencileriyle buluşuyorum. Sunumum Sonra değil, şimdi yap’ın ilk gösterimi.

Some works from fashion design students.

Moda tasarım bölümü öğrencilerinden bazı işler.

Scenes from the school corridors.

Okul koridorlarından görüntüler.

Jack and Daniel will be with me in every presentation. They also printed some cards including my works. They will sell them to students with my sign and give me %30 from the income.

Jack ve Daniel da sunumlarda benimle beraber olacak. Arkadaşlar benim işlerimden binlerce kartpostal yapmış. Bunları sunumlarda öğrencilere satıp gelirin %30′unu bana verecekler.

Raffles Design students waiting inside.

Öğrenciler içeride beni bekliyor.

“Do it now not later” is not one of that boring serious design presentations. It’s a more like a kind of stand up show about design. Students like it that way. :)

“Sonra değil şimdi yap” bilindik sıkıcı tasarım sunumlarından biri değil. Daha çok tasarımla ilgili yarı stand up show diyebiliriz. Öğrenciler çok eğleniyor.

After presentation with Raffles students. I looove them all!

Raffles koleji öğrencileriyle sunumdan hemen sonra. Hepsi çiçek bunların.

They want my cards with my sign and special notes for them. Lovely people. Designer is the new rockstar.

Kartlarımdan alıp bana imzalatmak isteyen öğrenciler arasında izdiham yaşandı. Şaka. 

I asked them to write their names on my hand because sometimes I can’t understand how to write their names. :) Some Asian names are pretty hard for me.

Bazen isimlerini anlamadığım öğrencilerden elime yazmalarını istedim.

Dylan in Portal

Maws bookshelf on left, My Turkish lesson to Pam seen on the right. She was practicing about how to write and pronounce my name. :)

Ajans kitaplığı solda. Sağda benim metin yazarımız Pam’e adımı nasıl yazıp okuyacağını öğretirken verdiğim küçük Türkçe dersi görülmekte.

This is a brochure I designed for Maws. They are re-designing their company profile. New website, new id and new things like that. Jacky asked me to design something to promote agency. But he also wanted to have something useful. They had the idea of making an agenda to give the clients or people as a gift. That way people can use it in daily life and more people will see it. Other idea was making a brochure with an interesting folding. Because their identity based on the triangles with thin lines. However I thought a brochure with triangle shape or folding will bring us lots of problems and dead zones. Since they are an interactive agency I came up with a more interactive idea. It is a brochure printed in 50×70 cm paper. In front you have the information about company and some of the works. Then when you open it all you find two postcards made with agency’s works. You can rip and take it off from the brochure. When you turn back you see a big yellow area. There are instructions with 3 different colors. If you follow the blue one you create an envelope to send your post card with the brochure itself. So brochure actually has a second life and pushes people to be interactive just like the agency. If you want to do something else you can follow the pink lines and make a origami flower. Green will bring you a little origami chicken. All these lines are also fitting nice with the agency identity.

Çalıştığım ajans Maws’ın tanıtımına yardımcı olması için Jacky benden bir broşür ya da ajanda tasarlamamı istedi. Kendisi ajanda fikrine daha yakındı çünkü insanların günlük hayatta kullanabileceğini ve bunun daha kullanışlı bir promosyon olacağını düşünüyordu. Açıkçası ajanda fikri bana çok ucuz geldi. Broşür ise bir kere bakılıp kenara atılacak bir şeydi. Ayrıca ajansın çizgiler ve üçgenlerden oluşan kurum kimliği konseptini uygulaması zordu. Farklı katlama biçimleri denedik ama istediğimiz kullanışlılığı elde edemedik. Sonra ben yeni bir fikirle geldim. 50×70 boyutunda bir kağıt kullanarak yaptığım bu broşürün ön yüzü ajansla ilgili bilgi ve işlerden oluşuyor. Broşürü tamamen açınca koparıp alabileceğiniz 2 adet kartpostal görüyorsunuz. Bu kartpostallarda ayrıca ajansın işleri basılı. Arkayı çevirdiğinizde büyük bir sarı alan sizi karşılıyor. Ajans interaktif bir medya ajansı olduğu için broşür neden interaktif olmasın diye düşündüm. Bu sarı alanda 3 farklı renkte çizgiler sizi karşılıyor. Numaralı yönlendirmeleri izlerseniz mavi çizgiler size bir zarf yaptırıyor. Böylece broşürü kartıyla birlikte içine mesajınızı yazarak başkasına göndermeniz mümkün oluyor. Pembe çizgiler size bir origami çiçek yapmanızda yardımcı olurken yeşil ile bir origami tavuk sahibi oluyorsunuz :)

Dylan. He and his friends Daniel & Jack organizing the event 2012 Game & Art festival in Kuala Lumpur. I will be there as one of the guest designers too. Dylan also selling Valve’s games in South Asia. He gifted me the Portal 2 game for mac platform. How nice. The first game became one of my favorites and it’s been a long time since the new version released but I couldn’t have time to buy and play because of travelling and designing around the world. Awesome!

Dylan’la tanışın. O ve arkadaşları Daniel & Jack 2012 Kuala Lumpur oyun ve sanat festivalini organize ediyorlar. Dylan ayrıca Valve oyunlarını güney Asya’da satan şirketin sahibi. Bana da Portal2′nin mac versiyonunu hediye etti. Bu harika çünkü oyunun ilk versiyonunu bitirmiş ve Valve’ın en iyi yapımlarından biri olarak listeme almıştım. 2. oyun çıkalı uzun zaman olmasına rağmen alıp oynama fırsatım olmamıştı. Bu hediye tam isabet oldu.

This is something I did to say thanks to Dylan. Teleporting just like in the game :)

Portal 2 hediyesinden sonra bunu Dylan’a küçük bir hediye yaptım :)